Κτίριο General Motors, Νέα Υόρκη
767 Λεωφόρος – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.
Κατασκευαστής: General Motors, Sir Max Rayne & Cecilia Bennatar
Αρχιτέκτονας: Edward Durell Stone & Emery Roth & Sons
Ανέγερση: 1968 (κτίριο γραφείων)
Σχετικό προιόν
Created by Tool