Λατομείο Διονύσου
Τα λατομεία είναι ιδιόκτητα και βρίσκονται στην περιοχή του Διονύσου Αττικής. Από αυτά παράγεται το παγκοσμίως γνωστό, μάρμαρο "Διονύσου" . Η εξόρυξη στο χώρο έχει ξεκινήσει πριν από 100 και πλέον έτη. Από το 1949 το λατομείο ανήκει στην "Α.Ε.Β.Ε Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου - Πεντέλης" η οποία και έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση του. Σήμερα η εξόρυξη πραγματοποιείται σε 9 μέτωπα επίγειας και 2 υπόγειας (με την μέθοδο των θαλάμων μετά στύλων) εξόρυξης. Η ετήσια παραγωγή του λατομείου ανέρχεται σε 5.000 m3 (στοιχεία 2009).
Created by Tool