Επικοινωνία
Λατομείο Διονύσου
Λεωφόρος Διονύσου, Παλαιό τέρμα, 14576 Διόνυσος Αττικής
+30 210 6211400 / Fax +30 210 6211408
* info@dionyssomarble.gr
 
Λατομείο Τήνου
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 15233 Χαλάνδρι
+30 210 6853401 / Fax +30 210 6211408
* info@dionyssomarble.gr
 
Εργοστάσιο ετοίμων προιόντων Διονύσου
Λεωφόρος Διονύσου, Παλαιό τέρμα, 14576 Διόνυσος Αττικής
+30 210 6211400 / Fax +30 210 6211408
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μάκης Φελέκης
* mfelekis@dionyssomarble.gr

Εργοστάσιο προιόντων Filler
Λεωφόρος Διονύσου, Παλαιό τέρμα, 14576 Διόνυσος Αττικής
+30 210 6211400 / Fax +30 210 6211408
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μουλάς Ιωάννης
* jmoulas@dionyssomarble.gr

Εργοστάσιο παραγωγής μαρμαρόσκονης
Λεωφόρος Διονύσου, Παλαιό τέρμα, 14576 Διόνυσος Αττικής
+30 210 6211400 / Fax +30 210 6211408
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατσέρης Κώστας
* kkatseris@dionyssomarble.gr


Created by Tool