Υπόγεια εξόρυξη μαρμάρου
Η ζήτηση για διακοσμητικούς λίθους παρουσιάζει διαρκή αύξηση λόγω της χρησιμοποίησής τους στην σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε εντατική εκμετάλλευση των υπαρχόντων λατομείων μαρμάρου. Άμεσο επακόλουθο αυτού είναι η σταδιακή εξάντληση των επιφανειακών κοιτασμάτων. Επιπροσθέτως, αυστηροί περιβαλλοντικοί περιορισμοί επιβάλλουν πια την υπόγεια εκμετάλλευση κοιτασμάτων διακοσμητικών λίθων.
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζοντας το πρόβλημα, προχώρησε στη δημιουργία ενός ερευνητικού προγράμματος διάρκειας 36 μηνών, κατά την  περίοδο 1999-2001, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εξορυκτικών βιομηχανιών για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας σχεδιασμού και προγραμματισμού υπογείων εκμεταλλεύσεων μαρμάρου. 
 
Οι βιομηχανικοί εταίροι που μετείχαν στο πρόγραμμα ήταν οι:
  • ΑΕΒΕ Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου - Πεντέλης (Συντονιστής)
  • Cooperativa Condomini Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani s.c.r.l. (CCLL) - Ιταλία
  • Lasa Marmo SpA - Ιταλία
Και οι ακαδημαϊκοί εταίροι:
  • Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Περιβαντολλογίας και Κινδύνων (INERIS) / Πανεπιστήμιο Νανσύ - Γαλλία
  • Πολυτεχνείο του Τορίνο, Τμήμα  Ορυκτών Πόρων (POLITO) / Τορίνο - Ιταλία
  • Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TU Berlin) / Βερολίνο - Γερμανία
  • Κέντρο Βραχομηχανικής και Γεωτεχνολογίας (CNR) / Ρώμη - Ιταλία
Created by Tool