Οι εταιρείες μας
Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
Η Α.Ε.Β.Ε. Λατομείων Μαρμάρου Διονύσου–Πεντέλης ιδρύθηκε από τους αδελφούς Λεόντιο και Ιωάννη Αργυρούδη το 1949 με σκοπό την αξιοποίηση του κοιτάσματος λευκού μαρμάρου στο Διόνυσο Αττικής. Έκτοτε, εκτός από την εξόρυξη και εμπορία όγκων μαρμάρου, έχει αναπτύξει πολλές δραστηριότητες  με καθετοποίηση της παραγωγής στο Διόνυσο και παραγωγή και άλλων συναφών οικοδομικών υλικών.  Παράλληλα επέκτεινε τις δραστηριότητές της στη διάνοιξη και αξιοποίηση άλλων κοιτασμάτων μαρμάρου.
 

 

Created by Tool