Αξίες & Όραμα

Το όραμά μας είναι να είμαστε μια αποτελεσματική και αποδοτική εταιρία στον τομέα των μαρμάρων και λοιπών  διακοσμητικών πετρωμάτων και συναφών υλικών,  ικανοποιώντας το σύνολο των μερών που επενδύουν σ' εμάς: τους πελάτες μας, τους εργαζομένους μας, τους προμηθευτές μας και τους μετόχους μας.

Οι τέσσερις πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομείται το όραμά μας είναι :

  • Η παροχή αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών, με σταθερό προσανατολισμό στην ικανοποίηση των πελατών μας και στο χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί τους.
  • Η διασφάλιση ικανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η μακροχρόνια συνέχειά μας.
  • Η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, που αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις δυνατότητες των εργαζομένων μας, καθώς και η συνεχής επένδυση στη γνώση και την εξέλιξή τους.
  • Ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
Created by Tool