Μέριμνα για το περιβάλλον

H Dionyssomarble, με αίσθημα ευθύνης προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, μεριμνά και λαμβάνει ουσιαστικά περιβαλλοντικά μέτρα. Η  μέριμνα της εταιρείας προς το περιβάλλον αναλύεται στις εξής συνιστώσες:

  • Αποκατάσταση και ανάδειξη παλιών λατομείων των οποίων η χρήση έχει σταματήσει.
  • Δεντροφυτεύσεις, τόσο σε χώρους παλαιών λατομείων όσο και σε χώρους λατομείων που ακόμα  χρησιμοποιούνται αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
  • Μέτρα και εξοπλισμός πυροπροστασίας  και  αντιμετώπισης  πυρκαγιών.
  • Μέτρα στο λατομείο και στις καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής, για:
    • την εξάλειψη των υπολειμμάτων εκμετάλλευσης.
    • την ελαχιστοποίηση της όχλησης προς το κοινωνικό περιβάλλον (σκόνη, θόρυβος / δονήσεις).
Created by Tool