Δομικά υλικά υψηλής ποιότητας

 • Ρυζάκι μαρμάρου:

  Μέγεθος κόκκου 0/4mm

 • Άμμος μαρμάρου:

  Μέγεθος κόκκου 0/4mm 

 • Γαρμπίλι μαρμάρου:

  Μέγεθος κόκκου 4/12,5mm

 • Χαλίκι μαρμάρου:

  Μέγεθος κόκκου 8/31,5mm

Δομικά υλικά διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων

Τα Μάρμαρα Διονύσου, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς, παράγουν υλικά υψηλής ποιότητας και λευκότητας διαφόρων κοκκομετρικών διαβαθμίσεων με κύρια χρήση την παραγωγή δομικών υλικών. Προορισμός των προϊόντων αυτών είναι οι εταιρείες κονιαμάτων και τα καταστήματα πώλησης οικοδομικών υλικών. Το λευκό χρώμα των προϊόντων αυτών τα καθιστά περιζήτητα στην αγορά δομικών υλικών και έρχεται να καλύψει ένα κενό που καλυπτόταν από προϊόντα με προέλευση από χώρες του εξωτερικού. Εκτός από τη γνωστή Μαρμαρόσκονη Διονύσου, με εξαιρετικές μετρήσεις σε μηχανικές και χημικές αντοχές, τα Μάρμαρα Διονύσου παράγουν και μια σειρά ακόμα δομικών υλικών σε διάφορες κοκκομετρίες, όπως άμμο, χαλίκι, γαρμπίλι, κ.ά.