Μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης με μηδαμινό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Πρωτοπόροι στην υπόγεια εκμετάλλευση κοιτασμάτων μαρμάρου στον ελληνικό χώρο

Η κύρια μέριμνα της εταιρείας DIONYSSOMARBLE είναι η πρόληψη της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της ευαίσθητης περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται. Η αυξημένη ζήτηση για διακοσμητικούς λίθους έχει οδηγήσει σε εντατική εκμετάλλευση των υπαρχόντων λατομείων μαρμάρου. Άμεσο επακόλουθο αυτού είναι η σταδιακή εξάντληση των επιφανειακών κοιτασμάτων. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία DIONYSSOMARBLE προχώρησε στην εκμετάλλευση μέρους του κοιτάσματός της με μεθόδους υπόγειας εκμετάλλευσης, οι οποίες είναι παγκοσμίως γνωστές για το ελάχιστο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, συμμετείχε την περίοδο 1999 – 2001 σε τριετές ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανίες του εξορυκτικού κλάδου από χώρες της Ε.Ε. ανέπτυξε ολοκληρωμένη μεθοδολογία σχεδιασμού και προγραμματισμού υπόγειων εκμεταλλεύσεων μαρμάρου. Η εταιρεία Μάρμαρα Διονύσου πρωτοπορεί στην υπόγεια εκμετάλλευση κοιτασμάτων μαρμάρου στον ελληνικό χώρο και φιλοδοξεί ότι στο μέλλον θα αυξήσει τη δραστηριότητά της στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις με βασικό σκοπό αυτή να είναι η κύρια δραστηριότητά της.