Λευκό Νάξου
Χώρα προέλευσης: Ελλάς

Κινητήρια δύναμη της επιτυχίας του ομίλου είναι η άριστη ποιότητα του μαρμάρου που εξορύσσει στο Διόνυσο Αττικής, καθώς και όλων των παραγόμενων προϊόντων, των οποίων το πεντελικό μάρμαρο αποτελεί βασική πρώτη ύλη.

Ο όμιλος Dionyssomarble έχει σημαντική παρουσία και στο εξωτερικό,  με λατομεία στην περιοχή Βράτσα της Βουλγαρίας  και στη Φινλανδία, καθώς και εμπορική εκπροσώπηση και δραστηριότητα στην Κίνα.
 
Created by Tool