Πούδρα επικαλυμμένου ανθρακικού ασβεστίου NOVOCARB COATED
.Το "Novocarb" είναι ανθρακικό ασβέστιο μεγάλης καθαρότητας.
 
Εϊναι ένα πληρωτικό υλικό απόλυτα αδρανές, άριστο για χρήσεις  στις βιομηχανίες χρωμάτων, πλαστικών, καλωδίων,  συγκολλητικών υλικών,  ασφαλτικών μόνωσης,  μοκετών, λιπασμάτων, ζωοτροφών κλπ.
Κύριος στόχος της μονάδας είναι να ανταποκρίνεται  πλήρως και άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών της. Γι  αυτό επικοινωνεί κατ’ ιδίαν με κάθε πελάτη ξεχωριστά και προσωποποιεί την σχέση πελάτη-προμηθευτή, αυξάνοντας  την αποτελεσματικότητα στη  συνεργασία μαζί του.  Επίσης δεν περιορίζεται ούτε εφησυχάζει στην ιδέα του «πωλείν» και μόνο.  Βάσει των γνώσεων των στελεχών της, βοηθά  τον εκάστοτε πελάτη για την  καλύτερη  δυνατή χρήση των  προϊόντων της.
 
Created by Tool