Μπέζ μάρμαρο Βράτσα
Μάρμαρο με γλυκιά ανοικτή μπέζ απόχρωση.
 
Πετρογραφικός προσδιορισμός: Μπέζ κλαστικός ασβεστόλιθος
Ορυκτολογική σύσταση: Κύρια ορυκτά, ασβεστίτης (περίπου 91,5%) και χαλαζίας (8,5%).
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρία Γρανιτών κάνοντας κλικ εδώ.
Συνημμένα αρχεία
Created by Tool