Επικοινωνία
Λατομείο Διονύσου
Λεωφόρος Διονύσου, Παλαιό τέρμα, 14576 Διόνυσος Αττικής
+30 210 6211400 / Fax +30 210 6211408
* info@dionyssomarble.gr
 
Λατομείο Τήνου
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 15233 Χαλάνδρι
+30 210 6853401 / Fax +30 210 6211408
* info@dionyssomarble.gr
 
Εργοστάσιο ετοίμων προιόντων Διονύσου
Λεωφόρος Διονύσου, Παλαιό τέρμα, 14576 Διόνυσος Αττικής
+30 210 6211400 / Fax +30 210 6211408
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μάκης Φελέκης
* mfelekis@dionyssomarble.gr

Εργοστάσιο προιόντων Filler
Λεωφόρος Διονύσου, Παλαιό τέρμα, 14576 Διόνυσος Αττικής
+30 210 6211400 / Fax +30 210 6211408
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικολαιίδης Νίκος
* nnikolaidis@dionyssomarble.gr

Εργοστάσιο παραγωγής μαρμαρόσκονης
Λεωφόρος Διονύσου, Παλαιό τέρμα, 14576 Διόνυσος Αττικής
+30 210 6211400 / Fax +30 210 6211408
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατσέρης Κώστας
* kkatseris@dionyssomarble.gr

Συγκρότημα εργοστασίων Λυκόβρυσης
Γρηγορίου Λαμπράκη 26-28, 14123, Λυκόβρυση
+30 210 2811817 (Λογιστήριο), +30 210 2811935 (Πωλήσεις)
Fax +30 2102855795
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Τσεβάς Δημήτρης
* dtsevas@dionyssomarble.gr 
Created by Tool